Droom voor jouw buurt? Wij helpen!
Droom voor jouw buurt? Wij helpen!

Blijf niet somberen over de samenleving 

Bea Schouten 06-03-2017 697 keer bekeken 2 reacties

Somber over de samenleving? Laat je niet verder deprimeren door de verkiezingscampagne, maar laat je inspireren door mensen die hun eigen samenleving beter maken.

Het zijn interessante tijden. Niet altijd op een prettige manier. Met elk referendum, elke verkiezing en elke maatschappelijke discussie lijkt de kloof te groeien. Mensen uiten sneller en heftiger hun mening, hun frustraties. En als politici en media daar dan weer op reageren, is de vicieuze cirkel rond en somberen we verder.

‘Met mij gaat het goed, maar met de samenleving slecht’, luidt dan ook meermaals de uitkomst van bevolkingsonderzoek. En dat gaat mij aan het hart. Want wat is de samenleving? Wat we er op de televisie van zien? Hoe we met elkaar omgaan op sociale media of in het verkeer? Hoe we omgaan met hulpverleners? Of is de samenleving onze inzet voor de sportclub of kerk? Wat we nog hebben met onze buren en onze wijk? Met samen iets doen voor een betere woonomgeving?

De samenleving is het allemaal. En de samenleving maken we elke dag opnieuw. Daarom vraag ik aandacht voor het feit dat heel veel mensen daar juist op een pósitieve manier mee bezig zijn. Mensen, jong en oud, hoog- en laagopgeleid, met en zonder migratieachtergrond, die een kans zien en die pakken, gewoon in hun eigen omgeving. Die zich inzetten met en voor elkaar.

De mensen van Stichting Present in Doetinchem brengen mensen die graag eens de handen uit de mouwen steken voor een ander in contact met mensen die het even niet meer zien zitten. Een groepje in Nijmegen maakt van een leegstaande ouderensoos een levendige ‘wijkplaats’. De Erfgoedklusbrigade van Winterswijk behoedt cultuurhistorische waardevole gebouwtjes voor de sloop. De mensen van stichting 4WD Care knappen afgedankte spullen op in een loods in Andelst, en bieden daarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning Nederlandse werkervaring.

Steevast is hun resultaat ook: voldoening, en meer verbondenheid met de mensen om hen heen. Zij maken hun stuk samenleving beter. Prettiger. Open voor iedereen. De provincie helpt mensen die samen aan de leefbaarheid in hun omgeving willen werken dan ook, met voorbeelden, subsidie en advies. Wij geloven in het belang van lokale verbondenheid tussen mensen, júist in 2017.

Deze verkiezingscampagne zal volgens velen draaien om identiteit: wie zijn wij? Een belangrijk thema, waar we lang over kunnen discussiëren. Nog belangrijker is het om het niet bij praten te laten, maar om wat te dóen. Om te werken aan de leefbaarheid van ons eigen stuk samenleving. Wat wij doen bepaalt wie wij zijn.

Bea Schouten
Gedeputeerde leefbaarheid, gebiedsopgaven en milieubeleid van de provincie Gelderland. 
 

2  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Tim Smit 14-03-17 om 16:15

Beste Aad,

Jammer om te horen dat je het zo ervaart en dat je nog weinig vertrouwen hebt in (burger)initiatieven. Je noemt een initiatief waarbij de lokale politiek in actie moe(s)t komen. Wij zien ook de andere kant; goede voorbeelden waarbij bewoners samen de leefbaarheid in wijk en dorp verbeteren, zonder directe invloed van de gemeente. Kijk bijvoorbeeld eens op de initiatievenkaart op dit forum voor inspirerende voorbeelden.
Dat past in de veelbesproken participatiesamenleving, waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Wat zou je daarvoor nodig hebben? Hoe moet de medewerking van de gemeente voor dat soort initiatieven er volgens jou uitzien?

aadzandbergen@textenbeeld.nl 08-03-17 om 12:57

Als je je inzet voor een betere samenleving in wat voor vorm dan ook (gedeeltelijk) ziet worden gehonoreerd, zal de medewerking hiervoor door de gemeente aanzienlijk moeten worden verbeterd.Als voorbeeld : als voortrekker ben ik al vanaf 2001 in de gemeente Buren bezig om de dorpskernen vrachtwagen luw te maken.Met name in mijn eigen woonplaats Ingen in de Dorpsstraat , aan de Oost en Westkant van het dorp liggen super grote fruithallen .De vrachtwagenbewegingen nemen door de gemeentelijk toegestane uitbreidingen van deze centra nemen ieder jaar toe.Op 25 juni 2013 is er een motie aangenomen , gesteund door op één na alle politieke partijen, waarin het college wordt opgeroepen nu daadwerkelijk actie te ondernemen .Omdat ik de indruk ging krijgen dat er weinig voortvarendheid is te bemerken ,heb ik recentelijk bij de diverse diensten inlichtingen ingewonnen,met als resultaat :je wordt er als rechtgeaarde burger moedeloos van.Ik heb de stellige indruk dat de ambtenarij de boel traineert ,langs elkaar heen werkt en de wethouder niet goed informeert over oplossingen.Ook moet ik constateren dat de raad niet adequaat reageert.
Ik vind bovenstaande een schoolvoorbeeld ,waardoor de burger weinig geloof meer hecht aan (burger)initiatieven.