Droom voor jouw buurt? Wij helpen!
Droom voor jouw buurt? Wij helpen!

Blog

 • Leefbaarheid in tijden van Corona: De Blauwe Tomaat deelt fruit uit

  Michiel van Hardeveld 09-05-2020 601 keer bekeken 0 reacties
  Bericht Leefbaarheid in tijden van Corona: De Blauwe Tomaat deelt fruit uit bekijken

  Door heel Gelderland zijn bewonersinitiatieven op het vlak van leefbaarheid gedwongen hun werk anders in te richten. Hoe doen ze dit nu? Welke creatieve of noodzakelijke oplossingen verzinnen ze?

  De Blauwe Tomaat is een SRV wagen die gezond voedsel toegankelijk maakt voor mensen in Arnhem. De wagen rijdt rond met groente, fruit en eieren in wijken en op plaatsen waar gezond voedsel minder vanzelfsprekend is. Omdat het rondrijden nu niet lukt deelt initiatiefneemster Loes van der Meulen samen met fruitteler de Stokhorst gratis fruit uit in Arnhem.

  “Gisteren hebben we in twee uur tijd 150 fruittasjes uitgedeeld”, vertelt Loes enthousiast. “Aan Arnhemmers die zijn getroffen door het virus, aan onze helden in de zorg en alle anderen die toe waren aan een dosis positiviteit. De mensen stonden al te wachten toen we aankwamen en in twee uur waren we door alle tassen heen. Een groot succes dus, maar ook een teken hoeveel mensen moeite hebben om het hoofd boven water te houden.”

  Smaakt naar meer

  “Normaliter rijden we vier dagen in de week rond en hebben we vaste standplaatsen in de Geitenkamp, ’t Broek en Malburgen. Ook werken we samen met Moviera en de Drie Gasthuizengroep. We rijden rond met voedsel dat er net iets anders uit ziet. Hoe lelijker, hoe lekkerder, vinden wij. Wij brengen het verhaal van ongewenste groenten en hun tweede leven. Over gele bloemkolen, pukkelpompoenen en blauwe tomaten. Dit doen we met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die willen integreren in de Nederlandse cultuur en vrijwilligers.

  Omdat je in onze wagen geen 1,5 meter afstand kunt houden en er geen water aan boord is, is het momenteel niet verantwoord om ons werk te continueren. Dat vinden we extra zuur omdat we ook een sociale functie hebben in de buurten waar we staan. We willen juist nu, in deze moeilijke tijd, graag laten zien dat we er zijn voor mensen.

  De actie van gister smaakt wel naar meer. Dus ik ga de komende tijd hard nadenken of we hier een vervolg aan kunnen geven. De nood was al hoog, maar doordat veel voedselbanken niet kunnen leveren en veel ZZP'ers en mensen met flexbanen nu zonder werk zitten lijkt die nu nog veel hoger te zijn.”

  Update: De Blauwe Tomaat levert de komende tijd wekelijks fruit aan de daklozen nachtopvang De Duif in Arnhem.

 • Leefbaarheid in tijden van Corona: Club Goud organiseert buitenconcerten voor ouderen

  Michiel van Hardeveld 08-05-2020 490 keer bekeken 0 reacties
  Bericht Leefbaarheid in tijden van Corona: Club Goud organiseert buitenconcerten voor ouderen bekijken

  Door heel Gelderland zijn bewonersinitiatieven op het vlak van leefbaarheid gedwongen hun werk anders in te richten. Hoe doen ze dit nu? Welke creatieve of noodzakelijke oplossingen verzinnen ze?

  Club Goud organiseert bijzondere activiteiten om jong en oud te verbinden. Denk aan bokswedstrijden of samen muziek maken. Nu ontmoeting niet mogelijk is verzint Club Goud nieuwe manieren. Initiatiefneemster Moniek van Daal vertelt enthousiast: voor veel ouderen is bezoek juist hét lichtpuntje van de dag. Het is zo enorm sip dat ze nu geen bezoek mogen ontvangen. Ook zijn alle groepsactiviteiten natuurlijk afgelast.

  Maandagochtend bedacht ik daarom dat we best buitenconcerten kunnen organiseren bij ouderencentra. De ouderen kunnen dan vanuit het raam of vanaf hun balkon meegenieten van de muziek. Ik heb een oproepje geplaatst via social media en binnen een half uur had ik de eerste aanmeldingen van muzikanten. Dinsdagmiddag was het eerste concert een feit.

  En vanmiddag hadden we alweer een tweede concert in Nijmegen. De reacties zijn hartverwarmend. Niet alleen van de ouderen zelf. Maar ook van het zorgpersoneel voor wie dit natuurlijk echt pittige tijden zijn. Ze kijken en deinen lekker mee op de muziek, ze zwaaien mee met theedoeken. We kijken zelf met een brok in de keel mee.“

  Olievlekwerking
  Er is echt veel animo voor de buitenconcerten, merkt Moniek van Daal. “Ik word platgebeld door de regionale én landelijke pers. Gisteren waren we met het eerste concert op het NOS journaal. Bij muzikanten valt het werk nu weg. Zij vinden het leuk om op deze manier iets te betekenen. Ook zijn er natuurlijk genoeg ouderen in zorgcentra en verpleeghuizen voor wie een buitenconcert een enorme opkikker kan zijn.

  Het is echt niet moeilijk om dit op een verantwoorde manier te organiseren. Het zou daarom super zijn als dit idee zich als een olievlek door Nederland verspreidt. Zodat we door heel Nederland de ouderen die het echt zwaar hebben omdat hun dagelijkse lichtpuntjes nu verdwenen zijn met muziek blij kunnen maken.”

  #leefbaarheidintijdenvanCorona

 • Leefbaarheid in tijden van Corona: Sama Sama

  Michiel van Hardeveld 07-05-2020 521 keer bekeken 0 reacties
  Bericht Leefbaarheid in tijden van Corona: Sama Sama bekijken

  Door heel Gelderland zijn bewonersinitiatieven op het vlak van leefbaarheid gedwongen hun werk anders in te richten. Hoe doen ze dit nu? Welke creatieve of noodzakelijke oplossingen verzinnen ze?

  Dit buurtrestaurant in Malburgen (Arnhem) kreeg –tot afgelopen zondag- veel mensen over de vloer voor koffie, lunch en avondeten. Een zestal kwetsbare mensen werkt mee in de keuken en bediening via Activerend Werk. Zo vervult Sama Sama niet alleen een buurtfunctie maar biedt ze ook zinvol werk.

  Saskia Kraaijeveld, één van de twee initiatiefnemers, vertelt: ‘toen zondag de horecasluiting werd aangekondigd hebben we meteen besloten om te schakelen naar het bezorgen van maaltijden. We hebben gister al zo’n 15 maaltijden bezorgd door heel Arnhem. Ook voor vandaag staan er weer 15 gepland. We gaan nu ook in de weekends bezorgen, normaliter zijn we dan gesloten. Mensen kunnen bovendien komen afhalen bij ons. We hebben ervoor gekozen dat de mensen van activerend werk mee blijven werken. Mits ze gezond zijn natuurlijk. Het zijn kwetsbare mensen die anders alleen thuis zitten. Nu kunnen ze bezig blijven. Momenteel werken er drie mensen mee.”

  Sama Sama = Samen
  Sama Sama loopt nu veel inkomsten mis. Niet alleen van de reguliere bezoekers maar ook de inkomsten via activerend werk. Last but not least gaan nu een aantal grote cateringopdrachten niet door. Saskia is hard aan het nadenken hoe dit op te lossen. Sama Sama betekent Samen.

  Saskia legt uit “we hopen ook met zijn allen goed door deze crisis heen te komen. We gaan een soort van crowdfundingaktie opzetten waarbij organisaties en particulieren nu alvast een waardebon aan kunnen schaffen om over een tijdje te besteden als we weer normaal open kunnen. Zo kunnen ze hun betrokkenheid tonen bij ons mooie initiatief.”

  #leefbaarheidintijdenvanCorona

 • Leefbaarheid in tijden van Corona: Huis van Renkum

  Michiel van Hardeveld 06-05-2020 501 keer bekeken 0 reacties

  Door heel Gelderland zijn bewonersinitiatieven op het vlak van leefbaarheid gedwongen hun werk anders in te richten. Hoe doen ze dit nu? Welke creatieve of noodzakelijke oplossingen verzinnen ze?

  Dit ontmoetingscentrum in Renkum ontvangt wekelijks zo’n 200 bezoekers. Dat kan nu natuurlijk niet. Veel van de bezoekers zijn kwetsbaar en eenzaam. Ze hebben grote behoefte aan de dagelijkse maaltijden en georganiseerde activiteiten van Huis van Renkum.

  Nilay Kulci, locatieleider, vertelt: ‘’we zien op online media een groot aanbod van mensen die willen helpen. Maar de vraag is totaal niet in beeld. Want juist de mensen die het hardst nodig hebben zitten niet op social media. We zijn nu daarom alle bezoekers aan het bellen. Het gaat dan om zo’n 200 kwetsbare mensen die onze gezamenlijke maaltijden en activiteiten écht missen.

  Het beeld tot nu toe? Met stip op nummer 1 staat de behoefte aan maaltijden aan huis. We inventariseren hoe we dit kunnen regelen in samenwerking met thuiszorg, huisartsen, welzijnswerk en onze pool aan vrijwilligers.We hebben sowieso nu al een pool van 40 inwoners die iets extra’s willen doen maar we moeten nu de logistiek gaan regelen.

  Muren komen nu al op me af
  Op nummer 2 staat de behoefte aan sociaal contact. Veel mensen zien nu de muren al op zich af komen. De meningen verschillen of je een gezonde vrijwilliger er op af mag sturen. Digitale oplossingen zoals videobellen zijn maar voor een kleine minderheid weggelegd. Dus hierin zijn we nog aan het zoeken.

  De georganiseerde activiteiten van Huis van Renkum zijn allen geannuleerd. Vergis je niet: voor veel mensen zijn die activiteiten het hoogtepunt van hun week. Wel is er nog op kleine schaal inloop mogelijk. Maar niet iedereen kan of wil de deur nog uit.

  We hopen nu snel een systeem op te zetten waarbij we in ieder geval onze vaste bezoekers die nu niet de deur uit kunnen van een warme maaltijd kunnen voorzien. Zo slaan we twee vliegen in éen klap. Wij gaan door met onze maaltijden en mensen die nu graag de handen uit de mouwen willen steken kunnen aan de slag."

  #leefbaarheidintijdenvanCorona

 • Hoe geven we vorm aan burgerschap in tijden van Corona?

  Michiel van Hardeveld 05-05-2020 545 keer bekeken 0 reacties

  Het is nog onduidelijk wat op langere termijn de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn, bijvoorbeeld de kwaliteit van onze democratie, maar het is goed om ons daar als bewuste burgers alvast op te bezinnen. Hierbij een blog van een collega-organisatie met alvast een inventarisatie van mogelijke gevolgen om u bij deze bezinning te ondersteunen. 

  Hoe geven we vorm aan burgerschap in tijden van Corona?

  Gevoelens van onveiligheid en onzekerheid overheersen deze dagen. De coronacrisis kan immers iedereen treffen en heeft al geleid tot  ingrijpende gevolgen voor de samenleving en voor de rol van de overheid. Dat leidt tot de vraag hoe wij als individuele burger en als samenleving met die veranderingen (kunnen) omgaan. Ze roepen vragen op over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het directe bestaan en over de verhouding tussen de samenleving en overheid. Bovenal rijst de vraag hoe wij invulling geven aan ons burgerschap: neemt bijvoorbeeld de saamhorigheid toe of concentreren wij op onszelf?

  Drie vormen van burgerschap
  Burgerschap is een breed en vaag begrip met veel interpretaties, maar de kernvraag is hoe de individuele burger zich tot de samenleving en overheid verhoudt. De burger kan de nadruk leggen op zijn individuele rechten (individueel burgerschap), op zijn rol in het democratisch systeem (politiek burgerschap) of op zijn bijdrage aan de samenleving (sociaal burgerschap). In deze tijden worden sommige individuele en democratische rechten (gedeeltelijk) opgeschort, zoals de vrijheid van vergadering en vereniging. Door middel van digitale surveillancemiddelen kan de overheid bijhouden waar burgers zijn en daarmee het recht op privacy aantasten.

  Burgemeesters kunnen via noodverordeningen en samenscholingsverboden de bewegingsvrijheid van burgers in hoge mate beperken. In Nederland vertrouwt de overheid overigens tot nu toe meer dan in veel andere landen op het verantwoordelijkheidsgevoel van ons als burgers.

  Verder bepaalt de overheid in een ongekende mate welk gedrag van burgers toelaatbaar is. Ook in economisch opzicht neemt de rol van de staat sterk toe, denk aan de enorme stijging van de overheidsuitgaven om de economie enigszins draaiend te houden. Ten slotte is het de vraag wat de crisis betekent voor de verhouding tussen rijk (hoog opgeleid) en arm (laag opgeleid). De rijkeren kunnen zich beter wapenen tegen de crisis, onder meer omdat zij over meer financiën beschikken, meer nuttige relaties hebben en digitaal vaardiger zijn. Bovendien werken zij in beroepen waarin zij het zich kunnen veroorloven thuis te kunnen werken, en dus minder kans hebben om besmet te raken.

  Gevolgen op langere termijn
  Het is de vraag wat deze ontwikkelingen op termijn gaan betekenen voor de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat en de rol van de overheid.

  Blijft de overheid bijvoorbeeld een disciplinerende rol vervullen als het gaat om de levensstijl van burgers. Neemt de kans toe op een surveillancemaatschappij waarin de overheid burgers altijd in de gaten kan houden? Leidt de huidige opleving van actief burgerschap duurzaam tot een meer vitale burgermaatschappij en meer sociaal burgerschap, of is het een tijdelijke oprisping?

  Dit soort vragen kan nu nog niet beantwoord worden, maar vraagt op een later moment om betrokken en kritische burgers die aan die publieke discussie bij willen dragen. Het gaat om vragen die altijd ontstaan als de normale gang van zaken in een samenleving ernstig wordt verstoord door een crisis en er nieuwe verhoudingen ontstaan tussen burgers en de samenleving en de overheid. Democratisch burgerschap gaat er immers vanuit dat burgers als gelijkwaardige leden van de samenleving op democratische manieren (geweldloos en via publiek debat) invloed op hun levensomstandigheden kunnen uitoefenen. 

  Het nut van burgerinitiatieven 
  Vooralsnog zien we dat veel mensen hun rol van burger invullen door zich in te zetten voor het algemeen belang. Denk aan de vele burgers die zich als vrijwilliger aanbieden, oud-zorgmedewerkers die zich melden bij ziekenhuizen, de grotere bereidheid om buren te helpen, burgerinitiatieven die hun leden ondersteunen door maaltijden te bezorgen en een luisterend oor te bieden, bibliotheken die boeken thuis brengen en ophalen.

  Burgers geven op deze manieren een sterkere invulling aan hun sociaal burgerschap. Dit laat het belang van burgerinitiatieven zien,die zich gemeenschappelijk willen inzetten voor het algemeen belang, een bepaald doel of een specifieke groep burgers. Er zijn echter ook burgers die hun individuele rechten ten koste van anderen claimen. Bijvoorbeeld doordat ze een korting willen op hun abonnement van een sportschool waar ze nu niet naar toe kunnen gaan of misbruik maken van de overheidsregelingen ter compensatie van niet verkregen inkomsten.

  Als de crisis verergert, kan dat ertoe leiden dat meer mensen zich op hun eigen belang gaan richten. Gaan mensen dan sterker de nadruk leggen op hun individuele rechten (hun individueel burgerschap), wat in de huidige situatie neerkomt op egoïsme?

  Vijf tips voor verantwoordelijke burgers

  Op dit moment doen wij er als burgers goed aan om ons te concentreren op wat wij kunnen beïnvloeden, en dat is onszelf en onze directe leefomgeving. Concrete tips om in deze dagen mentaal veerkrachtig en sociaal nuttig te zijn:

  • concentreer je op je ‘cirkel van invloed’; en maak je geen zorgen over wat je nu niet kunt  beïnvloeden;

  • beperk de opname van informatie over ontwikkelingen rond de coronacrisis, zodat je niet overladen wordt met allerlei soorten nieuws;

  • houd je aan de voorschriften van de overheid ter bestrijding van het coronavirus (vooral anderhalve meter afstand houden en beperken van sociale contacten);

  • let op je medeburgers en biedt waar gewenst en nodig hulp en ondersteuning;

  • sluit je aan bij een burgerinitiatief dat zich inzet voor kwetsbare burgers.

  En op langere termijn: denk mee over de gevolgen van de coronacrisis voor de invulling van burgerschap en onze democratie. Een levendige democratie kan niet zonder actieve en verantwoordelijke burgers die meedoen aan het publieke debat, zich voor het gemeenschappelijk belang inzetten en de koers van de overheid gezamenlijk bepalen.

  [1] Over de keuze voor het woord burger of inwoner is soms veel discussie. We kiezen hier voor burger(s) of burgerschap om goed aan te sluiten bij de woordkeuze in de actualiteit in de media van deze week.

 • Begin klein voor een grotere wereld

  Tirzah Lopez 27-04-2020 646 keer bekeken 0 reacties
  Bericht Begin klein voor een grotere wereld bekijken

  Horecazaken zijn gesloten of proberen met een afhaalservice toch open te blijven. Er is opeens tijd om klusjes te doen: een opknapbeurt of een grondige schoonmaakbeurt. Dit is ook een uitgelezen kans om de toegankelijkheid van je onderneming te verbeteren!  

  In deze tijd kijken we meer naar elkaar om. En om dat vast te houden moeten we juist nu veranderingen doorvoeren. We zijn allemaal veel thuis. We begrijpen hierdoor beter hoe het is om niet overal heen te kunnen, om beperkt te zijn. Mensen met een beperking ervaren dit al veel langer. Een goed moment om daar verandering in te brengen. Misschien wil je wel toegankelijker zijn, maar weet je niet hoe. 

   

  Denk in mogelijkheden 

  Het is makkelijker dan je denkt en elke kleine aanpassing telt. Denk bij het toegankelijker maken van je onderneming niet alleen aan grote aanpassingen zoals het plaatsen van liften of het doorbreken van muren. Maar juist aan de kleine kansen die er zijn. Heb je een trap bij de entree, maar is er alternatieve ingang? Geef dit aan op je website. Zo weten bezoekers waar ze aan toe zijn. Toegankelijk zijn is een houding en hoeft niet direct fysiek te zijn. 

   

  Kleine oplossingen 

  Drempel? Een oprijplaat wordt vaak vergoed door de gemeente. Zware deuren? Een deurstopper kan al het verschil maken. Een klein toilet? Plaats beugels aan de muur. En misschien kan de wc-deur, doordat de rolstoel in de deuropening staat, niet dicht maar de tussenruimte met wasbak wel. Zorg dan voor een slot op die deur. Als een toilet in een kelder zit, dan hebben de buren aan de overkant misschien wel een toegankelijk toilet waar je klanten gebruik van mogen maken. Ga met andere ondernemers in gesprek en werk samen aan meer toegankelijke horeca. 

   

  Grotere wereld 

  Heb je iemand die blind is of in een rolstoel zit al eens gevraagd naar zijn ervaringen? Het kan een wereld voor je openen. Grote kans dat ze graag met je meedenken en je kunnen helpen om oplossingen te vinden. Mensen met een beperking zijn vaak trouwe klanten, als ze eenmaal weten dat ze bij jou terecht kunnen. Als je onderneming beter toegankelijk is, kunnen ook mensen met een tijdelijke beperking bij je terecht. Als iemand zijn been breekt, wil je die ook graag als klant houden. Ook als je doelgroep hip en jong is, is het geen excuus om niet toegankelijk te zijn. Toegankelijkheid gaat hand in hand met inclusie. 

  Heb jij een goed idee of juist hulp nodig om jouw onderneming of horeca gelegenheid toegankelijk(er) te maken? Deel het!

 • Letterlijk en figuurlijk verplaatsen

  Tirzah Lopez 10-04-2020 798 keer bekeken 0 reacties
  Bericht Letterlijk en figuurlijk verplaatsen bekijken

  “Kan je als je in een rolstoel zit douchen?” vraagt het jongetje aan de man. “Natuurlijk! Ik heb een stoel in mijn douche staan.” Het jongetje probeert zich voor te stellen hoe de man elke ochtend uit zijn eigen rolstoel op die stoel klimt en op zijn manier doucht zoals ieder ander. “Ik zou ook wel zittend willen douchen!” roept het jongetje. Als je je in een ander verplaatst en vragen stelt, kom je van alles te weten. Laten we dat vaker doen. 

  Kun je als je blind bent ook minister worden? Kun je zonder benen autorijden? Kinderen vragen zonder filter. Als we ouder worden vullen we veel sneller iets voor een ander in. Dit gebeurt vaak ongemerkt. Alleen bij dat ‘invullen’ gaat het nogal eens mis. Adviseur Tirzah herkent dit. “Ik zit nu drie jaar in een rolstoel en het komt regelmatig voor dat een voorbijganger mij op straat ineens gaat duwen. Mensen houden ook heel vaak een deur voor me open. Terwijl ik dat prima zelf kan en het is eigenlijk ook wel goed voor me om zoveel mogelijk zelf te bewegen. Het is fijner als mensen vragen of ik geduwd wil worden of dat ze de deur open moeten houden. Dan kan ik daar antwoord op geven.” 

  Mensen met een fysieke beperking willen net als ieder ander kunnen meedoen. Dit gaat alleen niet altijd vanzelf. Want hoe kun je meesporten als het sportcomplex een hoge drempel bij de ingang heeft? En hoe kun je gezellig uit eten als een restaurant geen aangepast toilet heeft? Hoe reis je als slechtziende met de bus als het niet goed aangegeven is waar de bushalte zich bevindt? 

  Om mee te kunnen doen moet je omgeving toegankelijk zijn. Sommige plekken zijn heel toegankelijk, andere helemaal niet. Hoe komt het dat er verschil in zit? Wat moet er aangepast zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte om mee te kunnen doen? Wat betekent het om niet mee te kunnen doen? Veel vragen: vanuit de Leefbaarheidsalliantie gaan we op zoek naar antwoorden en delen onze ervaringen.

  Door vragen te stellen en kennis te delen zorgen we voor meer bewustwording. Dat is tenslotte de sleutel tot toegankelijkheid. Wij willen het gesprek aangaan. Met jong en oud. Toegankelijkheid is een mentaliteit. Welke vragen zou jij willen stellen aan iemand die bijvoorbeeld doof, blind of een rolstoelgebruiker is?  

 • Daar zitten we dan

  Tirzah Lopez 30-03-2020 728 keer bekeken 0 reacties
  Bericht Daar zitten we dan bekijken

  Veel mensen leven geïsoleerd door bijvoorbeeld een ziekte, ouderdom of een beperking. Zij zijn het gewend om veel thuis te zijn. En dat is vaak geen keuze. Maar net als bij de coronacrisis heb je niet altijd controle over wat er gebeurt in het leven. Aanpassen en het beste ervan maken is wat je wél kan doen in deze tijd.
   
  Even stilstaan 
  De huidige situatie betekent grote veranderingen voor velen. Maar mensen met een beperking leven vaak al jaren op deze manier. Ik merk dat steeds meer mensen zich daar bewust van worden en van mij mag iedereen daar echt even bij stilstaan. Door de coronacrisis kun jij je misschien beter voorstellen hoe mensen leven die ernstig ziek zijn. Of wat mensen meemaken die aan een rolstoel gebonden zijn. Misschien is dit wel een goed moment om je te realiseren dat we allemaal iets kunnen oplopen. En dat we onze gezondheid altijd op de eerste plaats moeten zetten.
   
  Toekomst 
  Ineens moet je thuis werken of kan je niet meer werken vanwege de pandemie. Dit maakt ons allemaal onzeker. Want hoe ziet de toekomst eruit? Alleen: een paar weken thuiszitten, is niet het einde van de wereld. Grote kans dat je straks ‘gewoon’ weer door kan gaan met je leven. Laten we leren van deze situatie. Voor veel mensen ligt eenzaamheid op de loer. Waarderen wat we hebben en elkaar steunen is van groot belang. Niet alleen nu, ook later.
   
  Naar elkaar omkijken 
  Een leefbaar en toegankelijk Nederland maken we samen, dat ervaren we in deze crisis met z’n allen. Er voor elkaar zijn is belangrijk. Laten we dat vasthouden in alle dingen die we doen. Nu en in de toekomst. Ik hoop dat we elkaar meer helpen, minder snel oordelen en meer naar elkaar omkijken!

 • Daar zitten we dan

  Tirzah Lopez 30-03-2020 818 keer bekeken 0 reacties
  Bericht Daar zitten we dan bekijken

  Veel mensen leven geïsoleerd door bijvoorbeeld een ziekte, ouderdom of een beperking. Zij zijn het gewend om veel thuis te zijn. En dat is vaak geen keuze. Maar net als bij de coronacrisis heb je niet altijd controle over wat er gebeurt in het leven. Aanpassen en het beste ervan maken is wat je wél kan doen in deze tijd.
   
  Even stilstaan 
  De huidige situatie betekent grote veranderingen voor velen. Maar mensen met een beperking leven vaak al jaren op deze manier. Ik merk dat steeds meer mensen zich daar bewust van worden en van mij mag iedereen daar echt even bij stilstaan. Door de coronacrisis kun jij je misschien beter voorstellen hoe mensen leven die ernstig ziek zijn. Of wat mensen meemaken die aan een rolstoel gebonden zijn. Misschien is dit wel een goed moment om je te realiseren dat we allemaal iets kunnen oplopen. En dat we onze gezondheid altijd op de eerste plaats moeten zetten.
   
  Toekomst 
  Ineens moet je thuis werken of kan je niet meer werken vanwege de pandemie. Dit maakt ons allemaal onzeker. Want hoe ziet de toekomst eruit? Alleen: een paar weken thuiszitten, is niet het einde van de wereld. Grote kans dat je straks ‘gewoon’ weer door kan gaan met je leven. Laten we leren van deze situatie. Voor veel mensen ligt eenzaamheid op de loer. Waarderen wat we hebben en elkaar steunen is van groot belang. Niet alleen nu, ook later.
   
  Naar elkaar omkijken 
  Een leefbaar en toegankelijk Nederland maken we samen, dat ervaren we in deze crisis met z’n allen. Er voor elkaar zijn is belangrijk. Laten we dat vasthouden in alle dingen die we doen. Nu en in de toekomst. Ik hoop dat we elkaar meer helpen, minder snel oordelen en meer naar elkaar omkijken!

 • Jongeren willen wel! En jij?

  Tim Smit 18-03-2020 719 keer bekeken 0 reacties

  Ook in jouw dorp, wijk of gemeente zijn er jongeren met plannen, ideeën en power. Zij steken hun vrije
  tijd in het helpen van een ander, creëren reuring of zetten hun eigen events op poten. Ze zetten zich in
  voor allerlei maatschappelijke vraagstukken en initiatieven. Maar, hoe doe jij dat nu? Deze jongeren met
  plannen en ideeën vinden én goed ondersteunen?

  Niet alleen betrekken - maar faciliteren!
  Bij jongerenparticipatie gaat het niet alleen om het betrekken van jongeren bij overheidsbeleid. Het gaat
  vooral ook om het faciliteren van initiatief en het inspelen op ideeën en denkkracht van jongeren. Door met
  jongeren mee te denken, stel je hen in staat om hun idee te realiseren en verantwoordelijkheid te nemen.
  Dit levert driedubbele winst op! Het draagt bij aan hun ontwikkeling, aan actief burgerschap en verbetert
  de kwaliteit van voorzieningen.

  Hoe dan?
  Natuurlijk is er niet één waarheid of beste manier van jongerenparticipatie. Daarom hebben we
  vijf do’s & don’ts voor beleidsmedewerkers op een rijtje gezet. Hiermee baseren we ons op ervaringen van drie jaar jongerenondersteuning door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland én hopen we jou te inspireren om jongerenparticipatie tot een succes te maken. Bekijk de video hier!

  Ook gingen we rondom dit thema in gesprek met een tweetal jongeren. In deze video laten Stephan en
  Marly zien hoe zij hun jongerenproject tot een succes gemaakt hebben en wat beleidsmedewerkers en
  jongerenwerkers moeten doen (en laten) om jongerenparticipatie tot een succes te maken! Je kunt de
  video hier bekijken.

  De vijf do’s en don’ts voor beleidsmedewerkers
  Een jongere neemt initiatief omdat hij of zij iets belangrijk vindt, begrijp de drive!
  Waarom zet Marly zich in voor meer voedselbewustzijn en wat maakt dat Stephan zich hard maakt voor
  ontmoeting en cultuur in Ede? Weet waar jongeren ‘aan’ op gaan. De kunst is om jongeren op zo’n
  manier te begeleiden en te inspireren dat ze uit zichzelf in beweging komen, maar: dan moet je dus wel
  weten wat hen beweegt en waarom!

  Denk altijd mee in mogelijkheden
  Verplaats je in het perspectief van de jongere en denk niet meteen dat zaken niet haalbaar zijn.
  Een volledig educatieprogramma voor meer dan 250 kinderen, met een budget van slechts vijfhonderd
  euro? Marly bewijst met haar Superboer dag in Rekken dat het kan!

  Laat jongeren hun plan uitwerken op een simpel A4’tje
  Een gespecificeerd format of eindeloos lang projectplan werkt vaak niet. Stephan bracht de behoefte van
  een grote groep jongeren in Ede in beeld op slechts een A4’tje.

  Wees oprecht
  Doe je aan participatie om het van je lijstje af te kunnen vinken of omdat je het oprecht belangrijk vindt?
  Neem jongeren serieus, ze prikken snel door (on-)oprechtheid heen.

  Wees duidelijk over verwachtingen
  Leg uit wat jouw rol is en wat de gemeente of provincie kan betekenen voor een plan of initiatief. Verwijs
  bijvoorbeeld niet door naar een regeling die er ‘vroeger nog was’ of subsidiepot als die eigenlijk niet
  bestaat of al leeg is. Dit werkt frustratie in de hand.

  Meer weten over succesvolle jongerenparticipatie? Neem contact op met Peter Bootsman of Arienne
  Wunderink van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.
  Mail to: peterbootsman@zorgbelanginclusief.nl
  Mail to: ariennewunderink@zorgbelanginclusief.nl

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.