Droom voor jouw buurt? Wij helpen!
Droom voor jouw buurt? Wij helpen!

Kennisprogramma Leefbaarheid en Sociale Verbondenheid

In de afgelopen maanden voerde bureau RUIMTEVOLK een verkenning uit naar de invulling van het  programmaonderdeel ‘kennis’ van het Beleidsprogramma Leefbaarheid Gelderland 2020-2024. Gesprekken met Gelderse ambtenaren laten zien dat er onder een groot deel van de gemeenten belangstelling is voor ondersteuning vanuit de provincie Gelderland op het gebied van kennisuitwisseling met betrekking tot leefbaarheidsvraagstukken. Veel gemeenten kampen met zowel inhoudelijke vraagstukken over leefbaarheid, sociale verbondenheid en (het activeren van) kwetsbare wijken en dorpen, als vraagstukken omtrent samenwerking en de rolverdeling hierin en op het gebied van methodieken, instrumenten en datagebruik. Daarom lanceert de provincie Gelderland het kennisprogramma leefbaarheid en sociale verbondenheid. We richten ons met het kennisprogramma specifiek op praktijkkennis over leefbaarheid en sociale verbondenheid: methoden, technieken, hulpmiddelen en stappenplannen. In de flyer in de bijlage vindt u uitleg over ons kennisprogramma en via een kwartaalupdate houden we u op de hoogte van nieuws en activiteiten. 

In juni trappen we het kennisprogramma leefbaarheid en sociale verbondenheid af met de start van het leernetwerk COVID-19 en sociale verbondenheid. De startbijeenkomst van dit leernetwerk vindt (digitaal) plaats op 22 juni 2021 van 15:00 tot 16:30. Tijdens deze bijeenkomst werpen onderzoekers vanuit de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Movisie hun blik op COVID-19 en de effecten op sociale verbondenheid. Hiernaast zullen de resultaten vanuit de monitor Gelders Welbevinden in relatie tot de effecten van COVID-19 worden toegelicht. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Dit kan via de volgende link.

Op 29 juni starten we het leernetwerk met het thema ‘armoede en sociale verbondenheid’. Platform31 zal tijdens deze bijeenkomst een inhoudelijke verdieping geven op armoede en de effecten hiervan op sociale verbondenheid in wijken en buurten. Hiernaast zullen de resultaten van de enquête die onder de Gelderse gemeenten is gehouden over armoede en schulden gedeeld worden. Heeft u interesse in deelname aan deze startbijeenkomst? Meld u dan aan via de volgende link.

Klik hier voor de factsheet van het kennisprogramma

Samenwerkingsfonds Provincie en Oranje Fonds

De Provincie Gelderland en het Oranje Fonds hebben vrijdag 11 december het samenwerkingsfonds Verbind je buurt! gelanceerd. Dit samenwerkingsfonds gaat een extra impuls geven aan sociale verbinding tussen mensen in Gelderse dorpen, buurten en wijken. Kleinschalige burgerinitiatieven en sociale projecten die zorgen dat mensen kunnen meedoen in de samenleving worden van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen via oranjefonds.nl/verbind-je-buurt

De Provincie Gelderland subsidieert het fonds met 1 miljoen euro per jaar. Het Oranje Fonds legt eenzelfde bedrag in. Hiermee worden tot en met 2022 Gelderse initiatieven gesteund die zich richten op het verbinden van mensen, zodat zij zo veel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving. Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking komen zijn: nieuwe ontmoetingsactiviteiten in een huiskamers, dorpshuis of inloophuis, een maatjesinitiatief voor kinderen in kwetsbare gezinnen, vrijwillige vervoersdienst voor plattelandsouderen of een buurtvereniging die samen met de buurt een groene moestuin start. De inzet van vrijwilligers is daarbij essentieel. 

Meer verbinding in Gelderland 
Het Oranje Fonds is verheugd over de samenwerking met de Provincie Gelderland. “Om te zorgen voor impact, werken we heel graag samen met partners. Met steun van de Provincie kunnen we zorgen voor substantieel meer verbondenheid in Gelderland. We kijken dan ook uit naar goede initiatieven voor sociale projecten”, aldus Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds. 

Peter van ’t Hoog, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, sluit zich daar graag bij aan: “We trekken graag samen op met het Oranje Fonds om sociale initiatieven te kunnen blijven ondersteunen, zeker in deze tijd waarin sociaal contact juist zo belangrijk is. Ik hoop van harte dat 2021 voor Gelderlanders in sociaal opzicht veel gaat betekenen.” 

Aanvraag 
Sociale initiatieven die passen bij de doelstelling van dit samenwerkingsfonds worden van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Meer informatie daarover is te vinden op www.oranjefonds.nl/verbind-je-buurt. 

Oranje Fonds 
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis, tijd, erkenning en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden, overheden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

NB.
Vanaf januari 2021 start de provincie samen met het Prins Bernard Cultuurfonds het fonds ‘Gelderse cultuur, samen doen!’ om innovatieve projecten op het gebied van cultuur- en erfgoedparticipatie in Gelderland te ondersteunen. Voor meer informatie over dit fonds kunt u kijken op www.cultuurfonds.nl/gelderland.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij een plan om de leefbaarheid in jouw buurt, wijk of dorp te verbeteren? Bijvoorbeeld samen koken voor ouderen, samen spelen en bewegen, samen vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen bij hun integratie? En wil je daar samen met anderen aan werken?

Hulp van de Leefbaarheidsalliantie
Dan staat de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor jou klaar! Via vraag@leefbaarheidgld.nl kun je kosteloos bij hen terecht voor:

- Advies over je plan en het uitwerken ervan
- Contact met mensen die vergelijkbare plannen hebben 
- Hulp bij het aanvragen van subsidie

Wil je ook apetrots worden worden op wat je in jouw buurt voor elkaar krijgt? Bekijk de korte film en hoor van Stichting Evim hoe de Leefbaarheidsalliantie jou daarbij kan helpen.

Ook organiseert de alliantie trainingen en workshops voor initiatiefnemers. In de folder van de alliantie vind je meer informatie en contactgegevens.

Subsidie van de provincie
Daarnaast steunt de provincie jou mogelijk met subsidie! Kijk hier of jouw initiatief daarop kans maakt en hoe het aanvragen werkt.

Inspirerende voorbeelden
Kun je inspiratie gebruiken of wil je in contact komen met andere initiatiefnemers? Op de initiatievenkaart vind je alle gesubsidieerde bewonersinitiatieven. Je vindt hier ook initiatieven die niet in aanmerking komen voor subsidie, maar advies van de Leefbaarheidsalliantie hebben gehad. Inspirerend zijn ook de interviews met succesvolle initiatiefnemers.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.