Droom voor jouw buurt? Wij helpen!
Droom voor jouw buurt? Wij helpen!

Verdere inspiratie

Verdere inspiratie


Ook initiatieven die we niet subsidiëren willen we stimuleren, via kennisuitwisseling en advies. Denk hierbij aan:
• Initiatieven waarbij sociale ondernemingen en bedrijven uit het MKB betrokken zijn
• Initiatieven gericht op het in stand houden van ontmoetingsplekken, daar waar het voorzieningenniveau onder druk staat
• Initiatieven die zich richten op het betrekken van jongeren bij lokale planvorming
• Initiatieven die zich richten op een nieuwe verhouding tussen burger en overheid

Hieronder vind je daartoe inspiratie. Ook kun je professionele ondersteuning krijgen bij het opstellen of uitvoeren van je plannen of bij de samenwerking met anderen.

 

  • Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op.