Droom voor jouw buurt? Wij helpen!
Droom voor jouw buurt? Wij helpen!

Wat vind jij belangrijk als het om leefbaarheid gaat?

Pauljan Kuijper 26-01-2017 3402 keer bekeken 8 reacties

De provincie wil een leefomgeving die beter aansluit bij de wensen van bewoners. Bij jouw wensen dus! Jij weet zelf het beste wat aan de leefbaarheid in jouw omgeving bijdraagt. Eigen initiatieven om samen aan de leefbaarheid te werken steunen we daarom, met subsidie en met advies van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

We zijn benieuwd wat jij belangrijk vindt als het om leefbaarheid gaat. De onderlinge band tussen mensen in een buurt? De acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders? Voorzieningen? De integratie van immigranten? Iets anders?

8  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Geert.R.Mast 23-02-17 om 14:49

Het allerbelangrijkste is in deze tijd een zo schoon mogelijk milieu. Wij wonen in Scherpenzeel en de
luchtvervuiling wordt daar vooral veroorzaakt door fijnstof t.g.v. kippen en varkersboerderijen.

Suzanna van der Wielen 24-02-17 om 12:29

Dit is inderdaad een aandachtspunt. Het is een knelpunt. Normen voor fijnstof worden overschreden als gevolg van uitstoot van veehouderijen.
In samenspraak met provincie, op initiatief van de gemeente is er een manifest gekomen om maatregelen te nemen.
Zie: http://www.barneveld.nl/actueel/nieuws_43017/item/manifest-gezonde-leefomgeving-veehouderij-regio-foodvalley-een-feit_87544.html
Via deze link is het manifest te downloaden.

Patricia Oostendarp 17-03-17 om 14:32

Ik vind dat het belangrijk dat voorzieningen voor iedereen toegankelijk is. Veel dingen in de achterhoek zijn niet voldoende toegankelijk. Ook de infrastructuur in de achterhoek kan stukken beter zodat voorzieningen beter bereikbaar worden. Ik ben moeder van 2 jonge kinderen en ben rolstoelafhankelijk buiten de deur. Wanneer ik met de kinderen alleen op pad wil naar bv een speeltuin dan lukt dat bij a nooit zonder niet te hoeven lopen. Dit is een voorbeeld waar ik tegen aan loop/rol. Ik heb als doel dit te veranderen en hoop via deze weg meer handvatten te krijgen.

Pauljan Kuijper 17-03-17 om 15:28

Dag Patricia, dat is vervelend. Als het gaat om hindernissen op straat en rolstoeltoegankelijkheid van lokale voorzieningen gaat, is de gemeente veelal het aanspreekpunt. Kijk ook eens op deze website van de Rijksoverheid over dit onderwerp: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap
De provincie ondersteunt inwoners die samen activiteiten organiseren die de leefbaarheid (in sociaal of fysiek opzicht) lokaal verbeteren.

Elvira Zervos-Walhof 26-10-17 om 16:58

Leefbaarheid betreft je directe woonomgeving, maar ook de omgangsomgeving. Dit betekent dus voorzieningen relatief dichtbij, voldoende openbaar vervoer om deze te bereiken en de toegankelijkheid van deze voorzieningen op peil houden. Daarnaast maatwerk voor hen die buiten de 'standaard' vallen.

Investeren in dorpshuizen en de duurzaamheid van deze gebouwen, zorgdragen voor geldautomaten - busvervoer - speciaal vervoer - (fiets)routes en kwalitéit van deze routes e.d behoort tot dit aandachtsplaatje. Intussen aansporen en voorbeelden nemen aan de duurzaamste initiatieven, zowel vanuit milieu aspect als houdbaarheid. Veel gemeentes centraliseren nu de basisvoorzieningen in de grote kernen en trekken daarmee de dorpen en ommelanden 'leeg'. Het is gebeurd in de Achterhoek, het gebeurt nu te gebeuren in De Liemers. Dit staat haaks op de tendens dat senioren langer thuis moeten kunnen blijven wonen, mensen met een kleine beurs die het vervoer van deze grotere afstanden nauwelijks kan betalen, de wens om jeugd en jonge gezinnen in de kleine kernen proberen te houden etc...

Wat betreft de omgangsomgeving is het belangrijk dat de verenigingen hun bestaansrecht behouden. En dat er structurele (financiële) stimulansen voor hen blijven bestaan om de noodzakelijk investeren te kunnen doen. Want met simpelweg het verhogen van de contributie, komen ze er niet. En al helemaal niet met teruglopende ledenaantallen. Terwijl juist die vernieuwingen nieuwe leden zullen aantrekken. Investeren kan bijvoorbeeld zijn de kosten van muzieklessen te kunnen verlagen, wat maakt dat de drempel verlaagd wordt en er weer meer jonge aanwas komt (want wie eenmaal binnen is vertrekt nog zelden in het verenigingsleven!). De gemeentes en provincie zullen moeten blijven investeren in die kansrijke burgerinitiatieven en de organisaties die door vrijwilligers worden gerund en dichtbij de inwoners zelf staan.

Het maatschappelijk geld in de samenleving dus, niet daarboven bij de instanties. Het geld moet de malle molen uit. Intussen gemeentes en provincies uitdagen tot échte innovatie en duurzaamheid. En het tonen van lef bij nieuwe maatschappelijke projecten. Want wat heeft Nederland nog te verliezen..

Tim Smit 08-11-17 om 13:08

Beste Elvira
Je noemt een aantal herkenbare punten. Leefbaarheid is inderdaad een breed begrip en gaat verder dan alleen de directe omgeving. En iedereen kan eraan bijdragen; daarom heet dit forum ook “Samen werken aan leefbaarheid”. Gemeenten doen er veel aan. De provincie steunt bijvoorbeeld dorps- en buurthuizen die zich richten op nieuwe activiteiten, hun gebouw beter toegankelijk willen maken of proberen te verduurzamen. Dit doen wij niet alleen op centrale plaatsten, maar ook in dorpen en ‘ommelanden’. Daarnaast ondersteunen wij ook kansrijke burgerinitiatieven die mensen samenbrengen. Voorbeelden zie je als hierboven op “Initiatievenkaart” klikt.

Lokale voorzieningen zijn belangrijk voor dorpen, maar als het inwonertal daalt is wel de vraag hoe het betaalbaar blijft én hoe we voorkomen dat alle voorzieningen “net niks” worden. De provincie steunt het centraliseren van voorzieningen in de Achterhoek, maar wel in combinatie met het zorgen voor goed vervoer van en naar die voorzieningen – voor alle doelgroepen. Of een voorziening in een kleiner dorp kan blijven is iedere keer opnieuw een zorgvuldige afweging waard, van gemeenten onderling én samen met hun inwoners. De echte uitdaging die jij noemt, zit in het uitdagen van de gemeenten en provincies tot échte innovaties en duurzaamheid. En zoals gezegd, er gebeurt al veel. Vind jij dat de gemeenten en provincie daar de juiste keuzes in maken?

Henriette van Tuil 20-01-18 om 11:39

De jongeren van nu (scholieren, studenten, uitvallers) gaan me aan ‘t hart. Ze maken deel uit van een generatie die het niet makkelijk heeft. Met ouders die opgegroeid zijn in een verzorgingsstaat, met de boodschap dat alles kan als je het maar hard genoeg wilt, dat waar je ook voor kiest dit met veel passie en succes moet doen, gaan ze een arbeidsmarkt tegemoet die sterk verandert en deels onvoorspelbaar is. Het onderwijs dat hen op de overgang naar arbeid moet voorbereiden, is sterk aanbodgericht en deels hopeloos verouderd (alle goede intenties en inspanningen ten spijt). Tel daar een toenemende sociale en financiële druk bij op, en het feest is compleet.

Is het vreemd dat steeds meer jongeren vastlopen, de weg kwijt zijn, het niet meer zien zitten? Nee, ik vind het niet vreemd. Ik wil graag met jongeren in gesprek en onderzoeken wat zij nodig hebben en wat we samen kunnen doen om het tij te keren.

Christel de Jong 14-02-18 om 14:24

Beste Henriette,
Een wat late reactie, maar vorige week was ik aanwezig bij een inspiratiedag voor jongerenwerkers genaamd 'Impact' . Deze dag werd speciaal vanuit de leefbaarheidsalliantie van de provincie Gelderland georganiseerd voor professionals die dagelijks met jongeren werken. Ook hier kwamen de vraagstukken die jij schetst aan bod: eventuele moeilijkheden voor jongeren wanneer ze de arbeidsmarkt opgaan, de rol van het onderwijs hierin en daarnaast het vastlopen van jongeren in het algemeen, niet alleen vanwege druk in de banenmarkt, maar ook op sociaal en financieel vlak.
Het is een mooi idee om met jongeren hierover in gesprek te gaan. Dat is ook wat de jongerenwerkers dagelijks doen, bleek maar weer uit deze bijeenkomst. Mocht je hierover van gedachten willen wisselen, dan kun je altijd een jongerenwerker in je gemeente benaderen of onze alliantiepartner Spectrum, die hoofdorganisator was van deze bijeenkomst.

Cookie-instellingen