Droom voor jouw buurt? Wij helpen!
Droom voor jouw buurt? Wij helpen!

Subsidie voor aanpassing van uw dorps- of buurthuis

Robert Haaijk November 01, 2017 1819 keer bekeken 0 comments

Ga je of ben je bezig met een aanvraag voor deze nieuwe regeling? Laat dan hieronder kort je plannen weten; daar kunnen anderen weer van leren.

Je kan subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland:

 …als je het gebouw toegankelijk wil maken voor mensen met een beperking, en dat meer kost dan € 20.000,-. De subsidie bedraagt dan 50% van de kosten met een maximum van € 50.000,-

…als je energie wil besparen of zelf wil opwekken, en dat meer kost dan € 20.000,- De subsidie bedraagt dan 50% van de kosten met een maximum van € 50.000,-.

…als je het gebouw wil aanpassen om nieuwe activiteiten mogelijk te maken, en dat meer kost dan € 50.000,-. De subsidie bedraagt dan 50% vande kosten met een maximum van € 100.000,-

Meer informatie vind je op https://www.gelderland.nl/Aanpassingen-gemeenschapsvoorziening

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings